Öğrenci Takip Sistemi
Kurumsal Hafıza
Öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki bütün görüşlerini içeren ve öğrenci ya da okulla ilgili bütün verilerin kayıt altına alındığı bölümdür. Bu bölümde haber mektubu, veli görüşmeleri, olay kaydı, etütler, kurslar, yapılan etkinlikler, okunan kitaplar, ödevler, proje ve yarışmalar ve yoklama kayıtları tutulmaktadır.