Yetkilendirme
Kullanıcı rolleri tanımlanarak modüllere girebilecek kişiler belirlenebilir. Ayrıca belirlenen kişilere özel yetkiler verilebilir veya yetkileri alınabilir.